Liikettä taiteen äärellä -tunnit on suunniteltu taiteesta ja liikkumisesta kiinnostuneille. Tunneilla tehdään liikkeellisiä harjoituksia eri taideteosten äärellä. Kommunikoidaan, keskustellaan, keskitytään teoksesta nouseviin teemoihin pääasiassa liikkuen ja toisinaan myös kirjoittaen ja piirtäen. Lisäksi tutustutaan Kaisa Hahlin kehittämään meditatiiviseen kävelyharjoitukseen, jonka avulla voit harjoittaa läsnäolon taitojasi.

Liikettä taiteen äärellä 45 min
18 €/ krt / 1-2 osallistujaa

Katso tuntien ajat kalenterista

Ilmoittaudu: